Máy trợ giảng không dây Aporo T20 UHF

Máy trợ giảng không dây Aporo T20 UHF

Máy trợ giảng không dây Aporo T20 UHF

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.