Máy trợ giảng không dây Aporo T20 UHF

Dung lượng pin lớn có thể sử dụng nhiều giờ

Dung lượng pin lớn có thể sử dụng nhiều giờ

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.