máy trợ giảng không dây Aporo T30 UHF

máy trợ giảng không dây Aporo T30 UHF

Kích thước máy trợ giảng

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.