Máy trợ giảng không dây Aporo T18

Phụ kiện đi kèm

máy trợ giảng không dây Aporo T18

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.