Máy chiếu OPTOMA S316

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.