máy trợ giảng aporo t30 uhf

Các phím chức năng của máy

Các phím chức năng của máy

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.